Bonus jopa 6%

Megabonusasiakkuus

 • Megabonus asiakkaaksi voi liittyä täyttämällä megabonus asiakaskortti hakemuksen.

 • Esittämällä megabonuskortin asiakas saa rekisteröityä osto tapahtuman bonusostoksi.

 • Megabonusjärjestelmän toiminnasta vastaa Keuruun Megamarket Oy, Kangasmannilantie 20, 42700 Keuruu p. 0108209500.

Megabonus

 • Megabonusasiakas saa ostohyvitystä eli megabonusta tekemistään ostoista megamarketista.

 • Bonusta ei makseta

  • veikkaus- /arpaostoista

  • sopimukseen perustuvasta hinnoittelusta

  • toimitusmyyntinä tehtävästä tarjouskaupasta

  • yrityslaskutus kaupasta

  • peräkärryistä/venetrailereista

  • hesburgerostoista ( Hesburgerilla oma kanta-asiakasjärjestelmä )

 • Rinnakkaiskortilla tehdyt bonusostot kirjautuvat pääkortinhaltijan ostoiksi.

 • Bonusjakso on 1 kuukausi ja bonuksen lunastusjakso on 1 kuukausi kunkin bonusjakson päättymisestä.

 • Bonuskertymä näkyy jokaisella megabonuskortilla tehdyllä ostotapahtumalla suoraan kuitista.

 • Bonuskortti on näytettävä ostotapahtuma hetkellä, jälkikäteen bonuksia ei voi enää kirjata kassajärjestelmään.

 • Jakson aikana tehdyt bonusostot lasketaan yhteen ja siltä pohjalta määräytyy bonustaso, jolla megabonus lasketaan voimassa olevan bonustaulukon mukaisesti.

Muut ehdot

Megamarketilla on oikeus muuttaa megabonus asiakkuuden sääntöjä siitä asiakkaalle ilmoittamalla. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 1 kk kuluttua ilmoituksesta.

Megabonuskortti

Megabonusjärjestelmään liittyminen maksaa 10€. Liittymismaksu sisältää sekä pää-/ että rinnakkaiskortin.

Megabonustaulukko

Bonustaulukko

 

Tilaa Bonuskortti !

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Keuruun Megamarket Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Keuruun Megamarket Oy

Kangasmannilantie 20

42700 Keuruu

Y-tunnus: 1967167

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sirpa Heikkinen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.      

040-7152165

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, Megabonus-asiakkaat, Megabonus yritysasiakkaat 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön vapaaehtoinen suostumus
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Kangasmannilantie 20, 42700 KEURUU • info (AT) megamarket.fi • www.megamarket.fi

PERHElogo
facebook_logo
aaa